آپلودسنتر تصویرگران کنگره 60 مخصوص تصویرگران.
    برای استفاده از آپلودسنتر تصویرگران می توانید از طریق فرم ثبت نام یا از طریق تصویر مربوطه روبرو با ما مشخصات فردی خود را ارسال نمایید تا رمز عبور و نام کاربری به ایمیل شما ارسال گردد.
    شادی زی شاکر ...
سایت کنگره 60

شرایط ثبت نام و سرویس دهی

لینک فرم ثبت نام در آپلودسنترعکسی را برای آپلود انتخاب کنید - آپلود از آدرس
برای هر عکس ‪حجم ناشناخته‬ حداکثر حجم مجازنوع آپلود: عمومی خصوصی.JPEG, .JPG, .GIF, .PNG, and .ICO : پسوندهای مجاز فایلها